Tilladelser

Her hos HelloSign har sikkerheden for og beskyttelse af kundedata højeste prioritet.

Det er bydende nødvendigt, at du kan kontrollere, hvem der kan gøre hvad i systemet. Forskellige roller har forskellige adgangsrettigheder, både i HelloSign API'en og i slutbrugerproduktet. Administratorer kan eksempelvis kontrollere indstillinger for hele teams, faktureringsoplysninger og andres roller.

  • Rollebaseret sikkerhed – Muliggør forskellige tilladelsesniveauer for forskellige medlemmer af et team, lige fra administrative rettigheder til medlemmer, der kun har tilladelser til at se skabeloner og udstede anmodninger om underskrift
  • Adgangskoder, som er specifikke for underskrivere – Kan tildeles hver enkelt person, der bliver bedt om at underskrive som et ekstra lag af sikkerhed