eIDAS

HelloSign er eIDAS-kompatibel og en bæredygtig mulighed for virksomheder til underskrift af dokumenter online med underskrivere i alle EU's medlemsstater.

eIDAS-forordningen definerer tre typer elektronisk underskrif q(SES, AES, QES) og er en ny forordning om elektroniske identifikations- og tillidstjenester til elektroniske transaktioner på det europæiske indre marked. Det fastlægger en juridisk ramme for personer, virksomheder (især små til mellemstore virksomheder) og offentlige administrationer til sikkert at få adgang til tjenester og udføre transaktioner digitalt i alle EU's medlemsstater.

eIDAS trådte i kraft den 17. september 2014 og gjaldt fra den 1. juli 2016. Det ophævede og erstattede direktivet om elektroniske underskrifter 1999/93/EF, et EU-direktiv om anvendelse af eSignatures i elektroniske kontrakter i EU.

Standard elektronisk underskrift

En standard elektronisk underskrift (SES) er eksistensen af elektroniske data, der logisk er forbundet med andre elektroniske data (f.eks. et dokument), der bruges af underskriveren af de elektroniske data til underskrift af dokumentet. Mange elektroniske værktøjer, herunder adgangskoder, PIN-koder og scannede underskrifter kan betragtes som en SES.

Avanceret elektronisk underskrift

En avanceret elektronisk underskrift (AES) skal sikre, at underskrifter er unikt forbundet til og i stand til at identificere underskriveren. Det skal oprettes ved hjælp af elektroniske underskriftsoprettelsesdata, som underskriveren kan bruge en høj grad af tillid under deres eneste kontrol.

Kvalificeret elektronisk underskrift

En kvalificeret elektronisk underskrift (QES) er en strengere form for AES og den eneste underskriftstype, der har samme juridiske værdi som håndskrevne underskrifter. Det er en avanceret elektronisk underskrift med et kvalificeret digitalt certifikat, der er oprettet af en kvalificeret enhed til oprettelse af underskrifter (QSCD). QSCD skal udstedes af en kvalificeret EU Trust Service Provider (TSP) på European Union Trust List (EUTL.) Det er en avanceret elektronisk underskrift med et kvalificeret digitalt certifikat, der er oprettet af en kvalificeret enhed til oprettelse af underskrifter (QSCD). QSCD skal udstedes af en kvalificeret EU Trust Service Provider (TSP) på European Union Trust List (EUTL.)

Ansvarsfraskrivelse: Disse oplysninger er kun beregnet til generelle informationsformål. Det er beregnet til at hjælpe virksomheder med at forstå de retlige rammer, der bruges til eSignature-legalitet. Dette er ikke beregnet til at være juridisk rådgivning og bør ikke erstatte professionel juridisk rådgivning. Kontakt en autoriseret advokat for juridisk rådgivning eller repræsentation.