Illustration af lås og nøgle foran et underskrevet dokument

HelloSign Trust Center

Her hos HelloSign har sikkerheden for
og beskyttelse af kundedata højeste prioritet.

Hjem
Illustration af et skjold med en silhuet af en kvinde indendørs med et flueben øverst til venstre

Sikkerhed

HelloSign-tjenester er udviklet med en sikker, distribueret infrastruktur med beskyttelse i flere lag. På siden Status kan du se de seneste nyheder mht. platformstilgængelighed. Vi arbejder på at sikre dine data og give vores kunder adgang til automatiseringsværktøjer, der giver kontrol og synlighed. Vores robuste informationssikkerhedsprogram er beregnet til at bedømme risici og skabe en sikkerhedskultur hos HelloSign.

Illustration af kodevindue med flueben øverst

Overholdelse

Her hos HelloSign mener vi, at efterlevelse er en effektiv måde at validere en tjenestes troværdighed på. Vi lever op til standarder og bestemmelser som SOC 2. Hvert år tester uafhængige tredjepartsinspektører vores kontrolprocedurer og giver os rapporter og udtalelser, som vi derefter kan give dig efter anmodning.

Stor cirkel med silhouet af en kvinde og et flueben, der peger på en mindre cirkel med en silhuet af en person og et X-mærke i øverste højre hjørne

Persondata

Hos HelloSign mener vi, at du ejer dine data, og vi lægger vægt på at beskytte dem. Vores politik til beskyttelse af personoplysninger beskriver klart, hvordan vi håndterer og beskytter dine oplysninger. På årlig basis tester uafhængige tredjepartsinspektører vores procedurer til kontrol med personoplysninger og giver os rapporter og udtalelser, som vi derefter kan give dig.

Et billede af en skriftrulle med et flueben og et certificeringsmærke

eIDAS

Forordning (EU) 910/2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked (eIDAS-forordningen), der blev vedtaget den 23. juli 2014 og trådte i kraft den 1. juli 2016, fastlægger en juridisk ramme, der giver virksomheder, borgere og offentlige myndigheder mulighed for sikkert at skaffe sig adgang til tjenester og udføre transaktioner digitalt i alle EU's medlemsstater.