HjemTillidVilkår

Tjenestespecifikke vilkår

Offentliggjort: 19. maj 2020

Ikrafttrædelsesdato: 18. juni 2020

Medmindre andet er defineret i denne Tjenestetidsplan, vil udtryk, der starter med stort bogstav, have den betydning, der er defineret i Vilkårene (som pt. er tilgængelige på https://www.hellosign.com/terms) og Politikken til beskyttelse af personoplysninger (som pt. er tilgængelig på https://www.hellosign.com/privacy).

HELLOSIGN (SLUTBRUGER OG WEBAPP)

 1. 1.   Tjenestebeskrivelse. HelloSign er en elektronisk underskriftstjeneste, der gør det muligt for Kunder at få vist, levere, anerkende, gemme og underskrive dokumenter elektronisk.
 2. 2.   Autentificering. En person, der underskriver et dokument via HelloSign, skal enten have en HelloSign-konto eller have modtaget en anmodning om underskrift i en e-mail.
 3. 3.   Revisionsspor. Dokumenter, der underskrives i HelloSign, udstyres med et revisionsspor med oplysninger, der gør det nemmere at følge dokumentet gennem dets livscyklus. Disse oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til et unikt dokument-id, der genereres af HelloSign, afsenderens og modtagerens/modtagernes e-mailadresser, afsenderens og modtagerens/modtagernes IP-adresser, og registrerer hændelser (herunder dato, klokkeslæt og sted, hvor følgende hændelser finder sted: upload af dokument, visning af dokument, sletning af dokument, afsendelse af dokument, underskrivelse af dokument, afvisning af anmodning om underskrift, opdatering af underskrivers e-mailadresse, godkendelse af adgangskode for underskriver, annullering af anmodning om underskrift).

HelloSign API

 1. 1.   Tjenestebeskrivelse. HelloSigns API (Application Programming Interface) (herefter kaldet “HelloSign API”) gør det nemt for Kunder at integrere eller indlejre den elektroniske HelloSign-underskriftsløsning i deres applikationer eller arbejdsgange, hvilket skaber en ren, brandet og sammenhængende onlineoplevelse, som brugere kan anvende til at udarbejde juridisk bindende aftaler eller transaktioner med dit firma og/eller deres kunder.
 2. 2.   Autentificering. For så vidt at Kunden vælger at bruge HelloSign API'en til at muliggøre indlejrede funktioner i Kundeaktiver, er Kunden forpligtet til at autentificere identiteten af hver underskriver/slutbruger ved hjælp af e-mailbekræftelse eller andre metoder, som HelloSign efter eget skøn godkender. Kunden er eneansvarlig og eneerstatningspligtig for sådanne autentificeringer og skal skadesløsholde, beskytte og erstatte HelloSign for/mod ethvert krav med forbindelse til en sådan autentificering.
 3. 3.   Anmodninger om underskrift. En "Anmodning om underskrift" er den transaktion, der finder sted, når en Kunde indleder en ny underskrivningsproces og foretager dertil knyttede kald til HelloSign API'erne. Hvis du f.eks. kalder "signature_request/send" for at udsende dokumenter med henblik på underskrift, vil dette udgøre én (1) Anmodning om underskrift. Bemærk, at en enkelt Anmodning om underskrift kan anvendes til at indsamle underskrifter fra flere underskrivere, hvis disse alle er parter til samme kontrakt.
 4. 4.   API-nøgler. For at kunne anvende HelloSign API'en skal Kunden anskaffe sig sin egen unikke API-legitimation (en "API-nøgle") via registreringsprocessen. Kunden er eneansvarlig for al aktivitet, der er knyttet til Kundens API-nøgle, uanset om Kunden har viden om aktiviteten. Kunden må ikke dele sin API-nøgle med nogen tredjepart, skal beskytte sin API-nøgle og skal anvende den som Kundens eneste metode til at få adgang til HelloSign API'en med.
 5. 5.   Transaktioner.
 6.      a.   Grænser. Kunden kan fremsætte op til 100 standard-API-anmodninger pr. minut og 25 API-anmodninger pr. minut for et højere API-niveau. I testtilstand kan Kunden fremsætte 10 anmodninger pr. minut. Samlet kaldes ovenstående for "Transaktionsgrænser". Du er velkommen til at kontakte vores salgsafdeling, hvis du ønsker at hæve dine Transaktionsgrænser.
 7.      b.   Begrænsninger. Det kan være nødvendigt for HelloSign at begrænse eller suspendere din brug af HelloSign API'er, når en sådan suspendering eller begrænsning er nødvendig for at forhindre skade på eller erstatningspligt over for andre kunder/enkeltpersoner eller for at beskytte HelloSigns tjenesters sikkerhed, stabilitet, tilgængelighed eller integritet.
 8. 6.   Aktiver. Kun Kundeaktiver, der er godkendt af HelloSign, må tilgå og anvende Tjenesten. HelloSign forbeholder sig retten til uanset årsag og efter eget skøn at afvise ethvert Kundeaktiv, herunder, men ikke begrænset til at sikre, at du overholder Vilkårene og Politikken for acceptabel brug. Du skal endvidere sikre, at Kundeaktiver indeholder tjenestevilkår og politikker for beskyttelse af personoplysninger, der er i overensstemmelse med denne aftales vilkår.
 9. 7.   API-begrænsninger. Du indvilger i, at du ikke vil (og ikke vil tillade nogen tredjepart at) foretage sig følgende, hverken direkte eller indirekte: (a) udvikle en API-klient, der i alt væsentligt fungerer ligesom HelloSign API'er, (b) anvende nogen HelloSign API til noget formål, der ikke er knyttet til Kundeaktiver, (c) forvanske kilden til eller ejerskabet af HelloSign API'erne eller fjerne, skjule eller ændre meddelelser om copyright, firma- eller varemærke eller andre former for ejendomsrettigheder, forfalske eller slette angivelser af forfattere, juridiske meddelelser eller andre angivelser af oprindelsen af eller kilden til HelloSign API'er eller (d) foretage indgreb i eller forstyrre HelloSign API'er eller de servere eller netværk, som leverer HelloSign API'er eller Tjenesten.
 10. 8.   Kundeapplikationer. Kunden kan bruge HelloSign API'er til at udvikle applikationer og/eller indlejret underskrivning til brug af Kunden eller Kundens klienter og deres respektive slutbrugere (herefter samlet kaldet "Kundeapplikationer"). Kunden er eneansvarlig for Kundeapplikationer og skal sikre, at Kunden har a) forsynet sine kunder, klienter og slutbrugere med de relevante vilkår (herunder vilkår for beskyttelse af personoplysninger), der bemyndiger HelloSign til at levere den i nærværende aftalte omtalte Tjeneste, og b) den nødvendige fuldmagt og bemyndigelse til at dele oplysninger om brugere eller underskrivere (herunder personligt identificerbare oplysninger) med HelloSign.

HelloWorks

 1. 1.   Tjenestebeskrivelse. HelloWorks er en tjeneste til intelligent automatisering af arbejdsgange, der forenkler dokumentudfyldelse ved hjælp af avanceret datavalidering, betinget logik, integrerede elektroniske underskrifter og "mobile-first"-design.
 2. 2.   Autentificering. En person, der underskriver et dokument via en elektronisk underskrift-funktion, der tilbydes i HelloWorks, skal enten have en HelloSign-konto eller have modtaget en anmodning om underskrift via e-mail.
 3. 3.   Transaktioner. Der finder en HelloWorks-Transaktion sted, når en kunde eller bruger igangsætter en Arbejdsgang via det visuelle HelloWorks-interface (som pt. kaldes "HelloWorks Builder").
 4. 4.   Arbejdsgang. En Arbejdsgang er anvendelsen af en kombination af flere opgaver eller processer. Det visuelle HelloWorks-interface giver brugere mulighed for at oprette kombinationer af flere formularer og dokumenter, som en slutbruger skal udfylde. Arbejdsgange er grundlaget for det, der bliver til en transaktion. Når en arbejdsgang igangsættes, bliver det til en transaktion.
 5. 5.   Slutbruger/deltager. I HelloWorks er en slutbruger/deltager en person, som modtager den igangsatte arbejdsgang og anmodes om at udfylde formularerne og dokumenterne online.

HelloWorks API

 1. 1.   Tjenestebeskrivelse. HelloWorks API'en giver kunder mulighed for nemt at integrere og indlejre vores løsninger til automatisering af arbejdsgange og e-Signatures i enhver applikation eller arbejdsgang og derved skabe en ren, brandet og sammenhængende onlineoplevelse, der giver kundernes brugere mulighed for at forenkle komplicerede arbejdsgange og udfylde juridisk bindende aftaler og transaktioner.
 2. 2.   Autentificering. For så vidt at Kunden vælger at bruge HelloWorks API'en til at muliggøre indlejrede funktioner i Kundeaktiver, er Kunden forpligtet til at autentificere identiteten af hver deltager/underskriver/slutbruger ved hjælp af e-mailbekræftelse eller andre metoder, som HelloSign efter eget skøn godkender. Kunden er eneansvarlig og eneerstatningspligtig for sådanne autentificeringer og skal skadesløsholde, beskytte og erstatte HelloSign for/mod ethvert krav med forbindelse til en sådan autentificering.
 3. 3.   API-nøgler. For at kunne anvende HelloWorks API'en skal Kunden anskaffe sig sin egen unikke API-legitimation (en "API-nøgle") via registreringsprocessen. Kunden er eneansvarlig for al aktivitet, der er knyttet til Kundens API-nøgle, uanset om Kunden har viden om aktiviteten. Kunden må ikke dele sin API-nøgle med nogen tredjepart, skal beskytte sin API-nøgle og skal anvende den som Kundens eneste metode til at tage adgang til HelloSign API'erne.
 4. 4.   Transaktioner.
       a.   Definition. En HelloWorks API-Transaktion er det at bruge API'en til at igangsætte enten: 1) indsamling og/eller udbredelse af information eller 2) en anmodning om underskrift.
       b.   Grænser. Kunden kan foretage op til 500 anmodninger i timen. I testtilstand kan Kunden fremsætte 50 anmodninger i timen. Samlet kaldes ovenstående for "Transaktionsgrænser". Du er velkommen til at kontakte vores salgsafdeling, hvis du ønsker at hæve dine Transaktionsgrænser.
       c.   Begrænsninger. Det kan være nødvendigt for HelloSign at begrænse eller suspendere din brug af HelloWorks API'er, når en sådan suspendering eller begrænsning er nødvendig for at forhindre skade på eller erstatningspligt over for andre kunder/enkeltpersoner eller for at beskytte HelloSigns tjenesters sikkerhed, stabilitet, tilgængelighed eller integritet.
 5. 5.   Aktiver. Kun Kundeaktiver, der er godkendt af HelloSign, må tilgå og anvende Tjenesten. HelloSign forbeholder sig retten til uanset årsag og efter eget skøn at afvise ethvert Kundeaktiv, herunder, men ikke begrænset til at sikre, at du overholder denne Aftale og Politikken for acceptabel anvendelse. Du vil endvidere sikre, at Kundeaktiverne indeholder tjeneste- eller brugsvilkår, der er i overensstemmelse med vilkårene i denne Aftale.
 6. 6.   API-begrænsninger. Du indvilger i, at du ikke vil (og ikke vil tillade nogen tredjepart at) foretage sig følgende, hverken direkte eller indirekte: (a) udvikle en API-klient, der i alt væsentligt fungerer ligesom HelloWorks API'er, (b) anvende HelloWorks API til noget formål, der ikke er knyttet til Kundeaktiver, (c) forvanske kilden til eller ejerskabet af HelloWorks API'erne eller fjerne, skjule eller ændre meddelelser om copyright, firma- eller varemærke eller andre former for ejendomsrettigheder, forfalske eller slette angivelser af forfattere, juridiske meddelelser eller andre angivelser af oprindelsen af eller kilden til HelloWorks API'er eller (d) foretage indgreb i eller forstyrre HelloWorks API'er eller de servere eller netværk, som leverer HelloSign API'er eller Tjenesten.
 7. 7.   Kundeapplikationer. Kunden kan bruge HelloWorks API'er til at udvikle applikationer og/eller indlejret underskrivning til brug af Kunden eller Kundens klienter og deres respektive slutbrugere (herefter samlet kaldet "Kundeapplikationer"). Kunden er eneansvarlig for Kundeapplikationer og skal sikre, at Kunden har: a) forsynet sine kunder og slutbrugere med de relevante vilkår (herunder vilkår for beskyttelse af personoplysninger), der bemyndiger HelloSign til at levere de i nærværende aftalte omtalte Tjenester, og b) den nødvendige fuldmagt og/eller bemyndigelse til at dele oplysninger om slutbrugere med HelloSign.

HelloSign for Salesforce

 1. 1.   Servicebeskrivelse. HelloSign for Salesforce er en integration, der giver dig mulighed for hurtigt at forberede dokumenter til elektronisk underskrift, minimere opfølgende kommunikation frem og tilbage og forenkle underskrivningsprocessen for dine kunder ved at anvende data fra dine Salesforce-felter
 2. 2.   Berettigelse. Kunden skal have et Enterprise-abonnement (eller højere niveau) til HelloSign for at have adgang til integrationen. Kunden (eller dennes administrator) kan tilføje brugere til Salesforce-integrationen inden for grænserne af kundens abonnement. HelloSign for Salesforce fungerer sammen med både Salesforce Classic og Salesforce Lightning Experience.
 3. 3.   Dokumenter. Alle underskrevne dokumenter gemmes i din Salesforce-instans. Derefter kan du downloade eller overføre de underskrevne dokumenter til dine databaser/dokumentdepoter.
 4. 4.   Tredjepartsindhold og -produkter. Kunden forstår, at HelloSign for Salesforce-integrationen vil give Kunden adgang til Tredjepartsindhold og Tredjepartsprodukter, der muligvis vil tilgå Kundens instans af HelloSign-Tjenesten og eksportere, slette eller på anden måde ændre Kundedata (herunder Kundens Fortrolige Oplysninger).
 5. 5.   Ansvarsfraskrivelse. HelloSign yder ingen garantier for eller support på Tredjepartsindhold eller Tredjepartsprodukter (uanset om disse af HelloSign er betegnet som "drevet", "bekræftet" eller lignende) og frasiger sig ethvert ansvar og enhver erstatningspligt for disse og deres adgang til HelloSign-Tjenesterne, herunder deres ændring, sletning, afsløring eller indsamling af Kundedata.

Tredjepartsintegrationer/-koblinger

 1. 1.   Tjenestebeskrivelse. Tredjepartsintegrationer hjælper med at forbinde HelloSign til de tjenester, du allerede bruger i din virksomhed. Eksempler på sådanne integrationer er Google (Gmail, Google Docs, Google Drive og G Suite), Evernote, Hubspot CRM, Microsoft OneDrive, Oracle og Slack.
 2. 2.   Berettigelse. For at anvende en HelloSign-integration skal du være kunde hos HelloSign og kunde hos den tjeneste, du ønsker at bruge integrationen med. Nogle integrationer kan kræve, at du godkender brugen af sådanne tjenester og/eller giver samtykke til at overføre dine oplysninger/data mellem HelloSign og tredjepartstjenesten.
 3. 3.   Tredjepartsindhold og -produkter. Du er eneansvarlig for brugen af sådanne integrationer og tredjepartstjenester og for at sikre, at du har de rigtige rettigheder og tilladelser til at dele data mellem HelloSign og tredjepartstjenesterne. Du forstår, at tredjepartsintegrationerne kan give Kunden adgang til Tredjepartsindhold og Tredjepartsprodukter, der muligvis vil tilgå Kundens instans af HelloSign-Tjenesterne og eksportere, slette eller på anden vis ændre Kundedata (herunder Kundens Fortrolige Oplysninger).
 4. 4.   Ansvarsfraskrivelse. HelloSign yder ingen garantier for eller direkte support på tredjepartsintegrationer, Tredjepartsindhold eller Tredjepartsprodukter (uanset om disse af HelloSign er betegnet som "drevet", "bekræftet" eller lignende) og frasiger sig ethvert ansvar og enhver erstatningspligt for disse og deres adgang til HelloSign-Tjenesterne, herunder deres ændring, sletning, afsløring eller indsamling af Kundedata.

HelloFax

 1. 1.   Tjenestebeskrivelse. HelloFax er en elektronisk faxtjeneste, der giver Kunder mulighed for at uploade og håndtere dokumenter online, sende og modtage faxer online og elektronisk underskrive faxer. HelloFax har international dækning og dækker i øjeblikket mere end 70 lande over hele verden.
 2. 2.   Kontooplysninger. Kunder hos HelloFax skal afgive nøjagtige og opdaterede oplysninger til HelloSign, herunder, men ikke begrænset til navn, faktureringsadresse, fysisk adresse, betalingsoplysninger (herunder kreditkortnummer) samt nationalt id-nummer (personnummer) (hvor dette er relevant). Det kan være nødvendigt for HelloSign at indhente kopier af Kundens eller dennes brugeres legitimation, hvis dette er nødvendigt i forbindelse med retssager eller efterforskninger, eller hvis vores underleverandører/tjenesteudbydere stiller krav herom. Kunden skal øjeblikkeligt fremlægge samtlige relevante kontooplysninger, når HelloSign anmoder herom, og Kunden bemyndiger udtrykkeligt HelloSign til at dele samtlige kontooplysninger, brugsdata, lokationsdata og IP-adresser med sine underleverandører/tjenesteudbydere. HelloSign forbeholder sig retten til at suspendere eller lukke Kundens konto og/eller Kundens brug af HelloFax, hvis førnævnte kontooplysninger er forældede eller ikke fremlægges øjeblikkeligt efter anmodning herom.
 3. 3.   Uopfordrede faxer og spam. Transmission af uopfordrede reklamer via fax er ulovligt i USA i medfør af Federal Telephone Consumer Protection Act af 1991 (TCPA) og i EU i medfør af e-databeskyttelsesdirektivet af 2002 og er desuden ulovligt i medfør af en række andre landes, delstaters og provinsers lovgivninger. Vi forbeholder os retten til øjeblikkeligt at suspendere eller afbryde din brug af HelloFax, hvis du udsender uopfordrede reklamer og/eller spam via fax. Vi forbeholder os også retten til at overvåge din brug af HelloFax og HelloSign og kan efter vores skøn beslutte ikke at levere meddelelser, som vi betragter som uopfordrede reklamer eller spam via fax.
 4. 4.   Rapportering af uopfordrede faxer og spam. Hvis du mener, at du har modtaget en uopfordret reklame på fax, anbefaler vi, at du kontakter afsender for at informere dem om, at du ikke ønsker at modtage denne type faxer. Vi beder dig også kontakte HelloSigns kundeservice, så vi kan undersøge sagen.
 5. 5.   Numre og portering. Kunden kan få nye numre hos HelloSign til brug med HelloFax. Muligheden for at få disse numre afhænger af deres tilgængelighed, og HelloSign kan ikke garantere, at et bestemt nummer kan tilknyttes en Kunde. HelloSign understøtter også nummerportering (i USA, Storbritannien og Canada) jf. nedenstående vilkår:
       a.   Procedurer til anmodning om indportering af numre.
            i.   Kunden må ikke opsige sit eksisterende abonnement, hvis et telefonnummer ønskes porteret til HelloSign.
            ii.   Udfyld og indsend porteringsformularen.
            iii.   Når vi har modtaget din anmodning, vil vi undersøge, om vi kan portere dit nummer, og derefter besvare din henvendelse snarest muligt. Hvis vi kan portere nummeret, vil vi bede dig udfylde en fuldmagt, som vi sender til dig. Vi skal også bruge din seneste faktura fra dit nuværende teleselskab som bevis for, at du ejer nummeret.
            iv.   Når begge disse dokumenter er indsendt til os, starter vi porteringen. Når porteringen er påbegyndt, vil vi bede dig tilmelde dig et betalt abonnement (besøg vores side med priser), og du vil blive tildelt et midlertidigt nummer i vores system. Du kan vælge at beholde det nummer, du har fået tildelt, mod et ekstra månedligt gebyr (pt. 4,99 USD), eller vi kan udskifte det med det nummer, du har bedt os portere, når porteringen er gennemført.
            v.   Når porteringen er gennemført, tilføjer vi det porterede nummer til din konto og opkræver samtidig et porteringsgebyr (pt. 60 USD).
            vi.   Alle gebyrer er underkastet HelloFax' og HelloSigns til enhver tid gældende priser, som kan blive ændret fra tid til anden.
       b.   Proces for udportering af nummer. Hvis du ønsker at portere et faxnummer, som i øjeblikket er knyttet til en konto hos os, til en anden teleoperatør, skal du følge den pågældende teleoperatørs instruktioner og give teleoperatøren alle de oplysninger og yde det samarbejde, som teleoperatøren, HelloSign eller eventuelle relevante tredjeparter beder dig om. Portering af telefonnumre til eller fra en konto kræver, at Kunden fremlægger konkret og detaljeret information for HelloSign og/eller andre operatører og følger de andre operatørers og HelloSigns procedurer for at sikre overholdelse af gældende lovgivning og branchestandarder. Derfor vil gennemførelsen af en nummerportering afhænge af faktorer, der er uden for HelloSigns kontrol, herunder forsinkelser, der er forårsaget af Kunden og/eller andre teleoperatører.
       c.   Uautoriserede udporteringer. Loven pålægger HelloSign at opfylde enhver gyldig porteringsanmodning. Telefonnumre kan blive porteret væk fra en konto pga. tredjeparters handlinger eller undladelser, og det kan være vanskeligt eller umuligt for HelloSign at: (i) forhindre sådanne udporteringer, (ii) få numre tilbage, som er blevet porteret væk fra en konto, og (iii) portere numre tilbage til en konto. HelloSign har intet ansvar og ingen erstatningspligt for sådanne udporteringer.
       d.   Korrekt porteringsinformation. Kunden erklærer og garanterer, at al information afgivet i forbindelse med en anmodning om ind- eller udportering af numre til eller fra HelloFax-Tjenesterne (herunder, men ikke begrænset til enhver information eller erklæring i eventuelle fuldmagter) fremlagt af Kunden eller nogen part, der handler på Kundens vegne eller under instruktion af Kunden, er sand, nøjagtig og opdateret.
       e.   Kundens efterlevelse af lovgivning vedr. portering. Portering af numre er underkastet tele- og anden lovgivning og kan være underkastet tredjeparters vilkår og betingelser. Kunder og/eller parter, der handler på en Kundes vegne, må ikke (i) overtræde gældende lovgivning eller foretage sig svigagtige eller vildledende handlinger i forbindelse med anmodninger om eller handlinger i forbindelse med portering, (ii) foretage eller fremme uautoriseret udportering af noget faxnummer eller ændre eller forsøge at ændre en parts teleoperatør uden først at have indhentet behørigt og nødvendigt samtykke og fuldmagt hertil eller (iii) krænke kontraktlige eller andre forpligtelser over for operatører eller andre tredjeparter.
       f.   Frigivelse af numre. Hvis en konto bliver opsagt eller lukket, kan alle numre knyttet til kontoen, som ikke tidligere er blevet porteret til en anden operatør, blive frigivet. Lukning af individuelle linjer kan medføre, at de tilknyttede numre bliver frigivet, hvis disse numre ikke tidligere er blevet porteret til en anden operatør. Kunden er eneansvarlig for at samarbejde med sin nye tredjepartsoperatør om at udportere numre inden opsigelse eller lukning af HelloFax eller andre HelloSign-Tjenester eller individuelle linjer.

HelloFax API

 1. 1.   HelloFax API'en giver kunder mulighed for nemt at integrere vores elektroniske faxløsninger med deres apps eller websteder.
 2. 2.   Autentificering. For så vidt at Kunden vælger at bruge HelloFax API'en til at muliggøre integrerede funktioner i Kundeaktiver, er Kunden forpligtet til at autentificere identiteten af hver slutbruger/afsender ved hjælp af e-mailbekræftelse eller andre metoder, som HelloSign godkender. Kunden er eneansvarlig og eneerstatningspligtig for sådanne autentificeringer og skal skadesløsholde, beskytte og erstatte HelloSign for/mod ethvert krav med forbindelse til en sådan autentificering.
 3. 3.   API-nøgler. For at kunne anvende HelloFax API'en skal Kunden anskaffe sig sin egen unikke API-legitimation (en "API-nøgle") via registreringsprocessen. Kunden er eneansvarlig for al aktivitet, der er knyttet til Kundens API-nøgle, uanset om Kunden har viden om aktiviteten. Kunden må ikke dele sin API-nøgle med nogen tredjepart, skal beskytte sin API-nøgle og skal anvende den som Kundens eneste metode til at få adgang til HelloFax API'erne med.
 4. 4.   Transaktioner.
       a.   Grænser. Kunden kan afgive op til 200 afventende faxanmodninger om dagen. Kontakt vores salgsafdeling, hvis du ønsker at hæve din grænse for faxanmodninger.
       b.   Begrænsninger. Det kan være nødvendigt for HelloSign at begrænse eller suspendere din brug af HelloFax API'en, når en sådan suspendering eller begrænsning er nødvendig for at forhindre skade på eller erstatningspligt over for andre kunder/enkeltpersoner eller for at beskytte HelloSigns tjenesters sikkerhed, stabilitet, tilgængelighed eller integritet.
 5. 5.   Aktiver. Kun Kundeaktiver, der er godkendt af HelloSign, må tilgå og anvende Tjenesten. HelloSign forbeholder sig retten til uanset årsag og efter eget skøn at afvise enhver Kundeaktiver, herunder, men ikke begrænset til for at sikre, at du overholder denne Aftale og Politikken for acceptabel anvendelse. Du vil endvidere sikre, at Kundeaktiverne indeholder tjeneste- eller brugsvilkår, der er i overensstemmelse med vilkårene i denne Aftale.
 6. 6.   API-begrænsninger. Du indvilger i, at du ikke vil (og ikke vil tillade nogen tredjepart at) foretage sig følgende, hverken direkte eller indirekte: (a) udvikle en API-klient, der i alt væsentligt fungerer ligesom HelloFax API'er, (b) anvende nogen HelloFax API til noget formål, der ikke er knyttet til Kundeaktiver, (c) forvanske kilden til eller ejerskabet af HelloFax API'erne eller fjerne, skjule eller ændre meddelelser om copyright, firma- eller varemærke eller andre former for ejendomsrettigheder, forfalske eller slette angivelser af forfattere, juridiske meddelelser eller andre angivelser af oprindelsen af eller kilden til HelloFax API'er eller (d) foretage indgreb i eller forstyrre HelloFax API'er eller de servere eller netværk, som leverer HelloFax API'er eller Tjenesten.
 7. 7.   Kundeapplikationer. Kunden kan anvende HelloFax API'er til at udvikle applikationer til brug af Kunden eller Kundens klienter og deres respektive slutbrugere (herefter samlet kaldet "Kundeapplikationer"). Kunden er eneansvarlig for Kundeapplikationer og skal sikre, at Kunden har: a) forsynet sine kunder og slutbrugere med de relevante vilkår (herunder vilkår for beskyttelse af personoplysninger), der bemyndiger HelloSign til at levere de i nærværende aftalte omtalte Tjenester, og b) den nødvendige fuldmagt og/eller bemyndigelse til at dele oplysninger om slutbrugere med HelloSign.