HjemTillid

HelloSign servicevilkår

Offentliggjort: 31. maj 2022

Ikrafttrædelsesdato: 1. juni 2022

Disse HelloSign Servicevilkår (“Vilkårene” eller “Aftalen”) regulerer adgangen til og brugen af HelloSigns websteder og tjenester (samlet “HelloSign-tjeneste”). Du kan betragtes som en gæst på/i vores Aktiver (herefter kaldet “Gæst” eller som en person og/eller en enhed, der opretter en konto eller køber/anvender HelloSign-Tjenesterne (herefter samlet kaldet ”Kunde"). Kunder og Gæster kan i disse Vilkår blive omtalt som “du“ “dig”, “din”, “dit“ og “dine”, alt efter hvad der er relevant. Disse vilkår er en aftale mellem dig og en af de enheder, der er identificeret nedenfor (hver, “HelloSign”, “vi” eller “os” i forbindelse med disse vilkår). Bemærk, at vi kan ændre disse Vilkår som beskrevet i afsnittet om ændringer herunder, så du bør besøge denne side med jævne mellemrum. Vores Politik for beskyttelse af personoplysninger forklarer, hvordan vi indsamler og anvender dine oplysninger, vores Politik for acceptabel brug beskriver dit ansvar, når du bruger vores Tjenester, og vores Tjenestespecifikke vilkår indeholder vilkår, der kan finde anvendelse for bestemte tjenester. Ved at anvende vores Tjenester indvilger du i at være underlagt disse Vilkår, vores Politik for beskyttelse af personoplysninger, vores Politik for acceptabel brug og de Tjenestespecifikke vilkår.

Hvis du accepterer disse vilkår og, hvis relevant, aftalen om databehandling med henblik på en organisations brug af tjenesterne, accepterer du aftalen/aftalerne på vegne af den pågældende organisation. Du skal have være bemyndiget til at binde den pågældende organisation til disse vilkår, ellers må du ikke tilmelde dig Tjenesterne.

I forbindelse med disse vilkår henviser HelloSign til:

 • Dropbox, Inc., hvis: du er besøgende på webstedet eller en kunde, der er baseret i USA, dets territorier og besiddelser, Canada eller Mexico.
 • Dropbox International Unlimited Company, hvis: du er besøgende på webstedet eller en kunde, der er baseret uden for USA, dets territorier og besiddelser, Canada eller Mexico.

1.    OVERSIGT OVER HELLOSIGN-TJENESTERNE

HelloSign leverer en samling produkter og tjenester, der giver Kunder mulighed for at effektivisere komplekse transaktioner med innovative digitale løsninger såsom elektronisk fax, elektronisk underskrift og automatisering af arbejdsgange. HelloSign stiller også API'er (Application Programming Interface) til rådighed, der giver Kunder mulighed for at integrere løsninger til fax, underskrivning eller automatisering af arbejdsgange på/i Kundens websteder, applikationer eller andet, der tilhører Kunden (herefter kaldet "Kundeaktiver").

2.    TJENESTESPECIFIKKE VILKÅR.

For visse HelloSign-produkter gælder der specifikke vilkår (herefter kaldet "Tjenestespecifikke vilkår"), som i øjeblikket er tilgængelige her. I tilfælde af modstrid mellem de relevante Tjenestespecifikke vilkår for et givet produkt og disse Vilkår har de Tjenestespecifikke vilkår forrang.

3.    Registrering og brug af konto.

 1. 3.1   Det kan være nødvendigt for Kunden og dennes Godkendte brugere (som defineret herunder) at oprette en HelloSign-konto for at kunne afgive ordrer eller få adgang til at bruge en HelloSign-Tjeneste. HelloSign kan oprette en konto for brugere for at de kan bruge HelloSign-tjenesten. Kontooplysninger skal være nøjagtige, opdaterede og fuldstændige og er underlagt HelloSigns Politik for beskyttelse af personoplysninger (som i øjeblikket er tilgængelig på www.hellosign.com/privacy). Kunden indvilger i at holde disse oplysninger opdateret, så HelloSign kan sende beskeder, erklæringer og anden information via e-mail eller Tjenesten. Kunden skal sikre, at eventuelle adgangskoder og andre legitimeringsoplysninger (såsom API-tokens) til HelloSign-Tjenesten holdes fuldstændig fortrolige og ikke deles med nogen uvedkommende person. Hvis en Godkendt bruger ophører med at arbejde for en Kunde, skal Kunden øjeblikkeligt annullere personens adgang til kontoen og til HelloSign-Tjenesterne. Kunden er ansvarlig for alle handlinger, der foretages ved hjælp af Kundens og Kundens brugeres konti, adgangskoder og legitimeringsoplysninger. Kunder skal øjeblikkeligt give HelloSign besked om enhver sikkerhedsbrist eller uautoriseret brug af deres konti. Konti tildeles bestemte Kunder og må ikke deles med andre. Du må kun anvende dette Websted og Tjenesterne, hvis du er mindst 18 år gammel, juridisk kompetent til at acceptere disse Vilkår og ikke en konkurrent til HelloSign (eller i færd med at udvikle konkurrerende og/eller lignede produkter eller tjenester). Du kan også give dine Godkendte brugere (som defineret herunder) lov til at bruge og få adgang til HelloSign-Tjenesterne på dine vegne.
 2. 3.2   En "Godkendt bruger" er defineret som en fysisk person (f.eks. en medarbejder, underleverandør eller repræsentant for en Kunde), som er blevet registreret af og har fået tilladelse af en Kunde til at anvende HelloSign-Tjenesterne i overensstemmelse med disse Vilkår og eventuelle begrænsninger i et relevant Abonnement (som defineret herunder). Kunden skal sikre, at dens Godkendte brugere overholder disse vilkår, og Kunden er ansvarlig for alle handlinger udført af dens Godkendte brugere.

4.    Ret til adgang og brug

 1. 4.1   Begrænset licens. I henhold til disse Vilkår giver HelloSign Kunden en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til at bruge og tilgå HelloSign-Tjenesterne til forretningsformål som udtrykkeligt tilladt i disse Vilkår. Din brug og adgang til Tjenesterne er underkastet eventuelle begrænsninger, der fremgår af en relevant bestillingsformular, onlineplan eller de Tjenestespecifikke vilkår (det være sig betalt eller gratis, samlet kaldet "Abonnement"). 
 2. 4.2   Generelle begrænsninger. Kunden må ikke (og må ikke tillade nogen tredjepart at):
     i. leje, lease, kopiere, overføre, videresælge, tildele sublicens til, time-share eller på anden måde give nogen tredjepart adgang til HelloSign-Tjenesten (bortset fra Godkendte brugere eller som tilladt i henhold til de Tjenestespecifikke vilkår),
     ii. indlejre HelloSign-Tjenesten (eller nogen del heraf) i eller anvende den med eller stille noget websted eller produkt eller nogen tjeneste til rådighed ud over på websteder/i applikationer, der ejes og drives af Kunden, og som udtrykkeligt tilladt heri,
     iii. offentligt udbrede information om HelloSign-Tjenestens ydeevne (hvilket betragtes som fortrolige oplysninger tilhørende HelloSign),
     iv. ændre eller skabe et afledt produkt af HelloSign-Tjenesten eller nogen del heraf,
     v. foretage reverse engineering, demontere, dekompilere, oversætte eller på anden vis forsøge at fremskaffe eller udlede kildekoden, underliggende idéer, algoritmer, filformater eller ikke-offentlige API'er til nogen HelloSign-Tjeneste, bortset fra i den udstrækning som det udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende lovgivning, og i det tilfælde kun efter forudgående meddelelse herom til HelloSign,
     vi. nedbryde eller omgå nogen sikkerhedsforanstaltninger, begrænsninger eller forbrugssporing (f.eks. hændelsessporing) i HelloSign-Tjenesten eller konfigurere HelloSign-Tjenesten (eller noget komponent heraf) for at undgå at sende hændelser eller transaktioner eller til på anden vis at undgå gebyrer,
     vii. distribuere nogen del af HelloSign-Tjenesten undtagen som tilladt heri,
     viii. få adgang til HelloSign-tjenesten med det formål at udvikle et konkurrerende produkt eller en konkurrerende tjeneste eller kopiere dens funktioner eller brugergrænseflade,
     ix. anvende HelloSign-Tjenesten til produktevaluering, benchmarking eller anden komparativ analyse med henblik på offentliggørelse uden HelloSigns forudgående skriftlige samtykke eller
     x. fjerne eller skjule beskeder om ejerskab eller andet, som indgår i HelloSign-Tjenesten, herunder i rapporter eller andet output fra HelloSign-Tjenesten.
 3.  xi.  anvende eller tillade anvendelse af Tjenesten til ulovlige eller vildledende formål eller nogen måde, der er i strid med disse Vilkår.
 4. xii.  opbevare, transmittere eller på anden måde behandle oplysninger via tjenesterne, som er omfattet af definitionen af "beskyttede helbredsoplysninger" i henhold til HIPAA-reglerne vedrørende persondata (45 C.F.R. Section 164.051), medmindre kunden og HelloSign indgår en særskilt HIPAA-forretningspartneraftale.
 5. 4.3   Betaversioner og gratis abonnementer. HelloSign kan give Kunden adgang til HelloSign-Tjenesten gratis eller på prøvebasis (herefter kaldet et "Gratis abonnement") eller til "alfa-", "beta-" eller andre tidlige udviklingstrin af HelloSign-Tjenester, -integrationer eller -funktioner (herefter kaldet "Betaversioner"), som det er frivilligt for Kunden at benytte. Dette afsnit vil gælde for alle Gratis abonnementer og Betaversioner (selv hvis der opkræves gebyr for Betaversioner, eller de tæller med i kundens Abonnement) og har forrang for eventuelle modstridende bestemmelser i disse Vilkår. HelloSign kan yde en indsats i god tro efter eget skøn for at hjælpe Kunden med Gratis abonnementer eller Betaversioner. Ikke desto mindre og uden at begrænse andre ansvarsfraskrivelser og begrænsninger i disse Vilkår ACCEPTERER KUNDEN, AT GRATIS ABONNEMENTER OG BETAVERSIONER STILLES TIL RÅDIGHED "SOM DE ER OG FOREFINDES" OG "I DEN UDSTRÆKNING DE ER TILGÆNGELIGE" UDEN GARANTI, SUPPORT, VEDLIGEHOLDELSE, LAGERPLADS, FORPLIGTELSE TIL AT YDE SERVICE ELLER ERSTATNING AF NOGEN SLAGS. HVAD ANGÅR BETAVERSIONER ANERKENDER OG ACCEPTERER KUNDEN ENDVIDERE, AT BETAVERSIONER MULIGVIS IKKE ER FULDSTÆNDIGE ELLER FULDT FUNKTIONSDYGTIGE, OG AT DE KAN INDEHOLDE FUNKTIONSFEJL, FEJL, UDELADELSER OG ANDRE PROBLEMER, FOR HVILKE HELLOSIGN IKKE KAN PÅLÆGGES NOGET ANSVAR. ENHVER BRUG AF BETAVERSIONER SKER SÅLEDES FOR KUNDENS EGEN RISIKO. HelloSign afgiver ingen løfter om, at fremtidige Betaversioner vil blive frigivet eller vil være tilgængelige under de samme kommercielle eller andre vilkår. HelloSign kan annullere Kundens ret til at anvende Gratis abonnementer eller Betaversioner når som helst uanset årsag eller uden nogen årsag efter HelloSigns skøn og uden at ifalde erstatningspligt.

5.    EJERSKAB OG FEEDBACK

 1. 5.1   Kundedata. I forholdet mellem parterne bevarer Kunden alle rettigheder til, ejerskab over og interesser i (herunder immaterielle rettigheder til) det indhold og de dokumenter, som Kunden uploader til HelloSign-Tjenesten (undtaget materialer, hvortil HelloSign har den immaterielle ejendomsret) (herefter kaldet "Kundedata"). Kunden giver hermed HelloSign en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri rettighed og licens til at indsamle, anvende, kopiere, opbevare, transmittere, ændre og udvikle afledte produkter af Kundedataene i den udstrækning, det er nødvendigt for at kunne stille HelloSign-Tjenesten til rådighed eller i øvrigt som tilladt i henhold til disse Vilkår. Kunden bemyndiger udtrykkeligt HelloSign til at anvende og behandle Kundedata (herunder eventuelle Fortrolige oplysninger indeholdt deri) som beskrevet i disse Vilkår og i HelloSigns Politik for beskyttelse af personoplysninger, som omhandler, men ikke er begrænset til at levere og dele indhold og dokumenter som foreskrevet i kraft af Kundens brug af HelloSign-Tjenesten med tredjeparter (f.eks. fysiske/juridiske personer), som Kunden inviterer til at se, godkende eller underskrive sådant indhold og sådanne dokumenter. Disse licenser og tilladelser gælder også vores koncernselskaber og tredjeparter, som vi har tillid til og samarbejder med.
 2. 5.2   Aggregerede/anonyme data. Kunden indvilger i, at HelloSign har ret til at generere aggregerede eller anonyme data, og at aggregerede eller anonyme data ejes af HelloSign og må anvendes af HelloSign til et hvilket som helst forretningsmæssigt formål i eller efter denne aftales løbetid (herunder uden begrænsning til at udvikle og forbedre HelloSigns produkter og tjenester og til at udvikle og distribuere rapporter og andre materialer). For tydelighedens skyld vil HelloSign kun afsløre aggregerede eller anonyme data eksternt i uidentificerbart (anonymt) format, der ikke identificerer Kunden, Godkendte brugere eller slutbrugere, og som er blevet renset for alle persisterende eller personlige identifikatorer. Kunden er ikke ansvarlig for HelloSigns brug af samlede eller anonyme data.
 3. 5.3   HelloSigns immaterielle ejendomsrettigheder. Dette er en abonnementsaftale om adgang til og brug af HelloSign-Tjenesterne. Kunden anerkender, at Kunden kun tildeles en begrænset ret til at anvende HelloSign-Tjenesterne, og at uanset brugen af ord som "køb", "salg" eller lignende overdrages der ingen ejendomsret til Kunden (eller dennes Godkendte brugere eller slutbrugere) i medfør af disse Vilkår. Kunden accepterer, at HelloSign (og dennes leverandører) bevarer alle rettigheder, alt ejerskab og alle interesser (herunder alle immaterielle ejendomsrettigheder) til og i alle HelloSign-Tjenester og al dertil knyttet eller underliggende dokumentation, teknologi, kode, knowhow, logoer, skabeloner, alt, der leveres i forbindelse med support eller andre former for service, og alle opdateringer, ændringer eller afledte produkter af noget af det førnævnte (som alt sammen betragtes som Fortrolige oplysninger tilhørende HelloSign), og at HelloSign forbeholder sig enhver licens, der ikke udtrykkeligt tildeles til andre i medfør af disse Vilkår. Ud over relevante mobilapps og API'er tilbydes HelloSign-Tjenesten som et hostet onlineprodukt. Som følge heraf anerkender og accepterer Kunden, at denne ikke har ret til at få en kopi af softwaren bag nogen HelloSign-Tjeneste, og at HelloSign efter eget skøn kan foretage opdateringer, fejlrettelser, ændringer og forbedringer af HelloSign-Tjenesten fra tid til anden.
 4. 5.4   Feedback. Hvis Kunden vælger at indsende forslag, kommentarer, forbedringer, information, idéer eller anden form for feedback eller tilsvarende materialer til HelloSign (samlet kaldet "Feedback"), giver Kunden hermed HelloSign en global, uophørlig, uigenkaldelig, royaltyfri rettighed og licens, som kan gives i sublicens, til at anvende, kopiere, videregive, licensere, distribuere og udnytte enhver Feedback i ethvert format og på enhver måde uden nogen forpligtelse, betaling eller begrænsning baseret på intellektuelle ejendomsrettigheder eller andet. Intet i disse Vilkår begrænser HelloSigns ret til uafhængigt at anvende, udvikle, evaluere eller markedsføre produkter, uanset om de omfatter Feedback eller ej.

6.    Beskyttelse af personoplysninger og sikkerhed

 1. 6.1   HelloSigns politik for beskyttelse af personoplysninger. De oplysninger, du overdrager til os, eller som vi indsamler, vil blive anvendt som beskrevet i disse Vilkår og i HelloSigns Politik for beskyttelse af personoplysninger (som pt. findes på www.hellosign.com/privacy). Vi beder dig omhyggeligt gennemlæse HelloSigns Politik for beskyttelse af personoplysninger, da den indeholder vigtige oplysninger om vores indsamling, brug og opbevaring af oplysninger.
 2. 6.2   Sikkerhed. HelloSign beskytter dine oplysninger mod uberettiget brug eller videregivelse ved hjælp af rimelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er udformet med henblik på at sikre vores systemer mod uberettiget adgang, anvendelse og ændringer.
 3. 6.3   Begrænsninger for kundedata. Denne aftale udgør kundens instruktioner til Dropbox om behandling af kundedata. HelloSign, medarbejdere hos HelloSign og HelloSigns underleverandører vil kun behandle, få adgang til, benytte, gemme og overføre kundedata i henhold til kundens instrukser med henblik på at levere tjenesterne og opfylde HelloSigns forpligtelser i aftalen. Kategorierne af personoplysninger, der skal behandles af HelloSign, og de behandlingsaktiviteter, der skal udføres i henhold til denne aftale, er anført i databehandlingsaftalen. HelloSign informerer kunden om ethvert juridisk krav, der forhindrer dem i at overholde kundens instruktioner, medmindre det er forbudt at gøre det i henhold til gældende lov eller af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser. Alle medarbejdere hos HelloSign, der har adgang til kundedata, er underlagt passende fortrolighedsforpligtelser.
 4. 6.4   Dataoverførsler.
 5. 6.4.1 Dataoverførsler. Kunden accepterer, at HelloSign og dennes underleverandører kan overføre kundedata til og få adgang til, benytte og gemme kundedata andre steder end i kundens eget land.
 6. 6.4.2 Databehandlingsaftale. I det omfang, kundedata er underlagt EU’s databeskyttelseslovgivning og bliver behandlet af HelloSign på kundens vegne, accepterer kunden og HelloSign databehandlingsaftalen. Databehandlingsaftalen gælder kun for tjenesterne, men ikke for betatjenester.
 7. “Aftale om databehandling" betyder den aftale med Dropbox, som vedrører EU's lovgivning om databeskyttelse som anført i følgende link: assets.dropbox.com/documents/en/legal/hs-data-processing-agreement.pdf eller et andet link, som HelloSign anviser.
 8. 6.4.3 EU-USA- og Schweiz-USA-privatlivsskjoldsprogrammer. HelloSign er certificeret i forhold til og overholder EU's-USA og Schweiz-USA-privatlivsskjoldsprogrammer som fremsat af USA's handelsministerium vedrørende indsamling, brug og opbevaring af personoplysninger overført fra EØS, Schweiz og Storbritannien (i det omfang, Storbritannien ikke længere er en del af EØS) til USA i tillid til Privatlivsskjoldet. Hvis privatlivsskjoldprogrammerne bliver ugyldige, vil HelloSign iværksætte kommercielt rimelige bestræbelser på at overholde alternative eller efterfølgende dataoverførselsordninger.

7.    Kundeforpligtelser

 1. 7.1  Kunden indvilger i at (i) opretholde en i juridisk henseende tilstrækkelig politik for beskyttelse af personoplysninger på/i sine Kundeaktiver og at afgive alle obligatoriske meddelelser, (ii) indhente alle nødvendige rettigheder, frafaldelser og samtykker, der muliggør, at Kundedata eller andre oplysninger (herunder eventuelle personoplysninger) indsamles, anvendes og videregives på den måde, der er beskrevet i disse Vilkår, og at give HelloSign de rettigheder og licenser, der er beskrevet i disse Vilkår, (iii) anvende HelloSign-tjenesten i overensstemmelse med HelloSigns til enhver tid aktuelle Politik for acceptabel brug (som pt. er tilgængelig på www.hellosign.com/acceptable-use-policy) og (iv) ikke at foretage sig nogen handling, der ville medføre, at HelloSign, HelloSign-tjenesten eller HelloSign API'er bliver underlagt tredjepartsvilkår (herunder open source-licensvilkår).
 2. 7.2  Kunden erklærer og garanterer, at Kundeaktiver og indsamlingen, brugen og videregivelsen af Kundedata ikke vil krænke nogen tredjepartsrettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder, rettigheder i forbindelse med personoplysninger eller offentliggørelsesrettigheder. Kunden erklærer og garanterer desuden, at Kundens indsamling og brug af personoplysninger eller -data, som videregives til HelloSign, opfylder alle gældende databeskyttelseslove, -regler og -bestemmelser. Hvis Kunden modtager anmodninger om fjernelse eller krænkelsesunderretninger vedrørende Kundedata, skal kunden straks (i) standse brugen af det pågældende materiale med HelloSign-Tjenesten og (ii) informere HelloSign. Hvis HelloSign modtager anmodninger om fjernelse eller krænkelsesunderretninger vedrørende Kundedata, kan HelloSign reagere i overensstemmelse med sine politikker og vil give besked til og rådføre sig med Kunden om de næste trin.
 3. 7.3  Ansvar i forbindelse med elektroniske underskrifter: Kunden anerkender og accepterer, at (i) i forholdet mellem HelloSign og Kunden har Kunden enekontrol over og eneansvar for indholdet af alle Kundedata, herunder alle dokumenter, der anvendes med Tjenesterne, (ii) visse typer dokumenter, aftaler eller kontrakter kan være undtaget fra generel lovgivning om elektronisk underskrift (f.eks. testamenter, fonde, retskendelser og familieretsager) eller kan være underlagt særlige bestemmelser, der gælder for dem, (iii) Kunden er eneansvarlig for at sikre, at de dokumenter, aftaler eller kontrakter, som Kunden anvender med Tjenesterne, er egnede til elektronisk underskrift, og at HelloSign ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig for afgørelse eller brug heraf, og (iv) forbrugerbeskyttelseslove eller -bestemmelser kan fastlægge konkrete krav for elektroniske transaktioner, der involverer forbrugere, at Kunden er eneansvarlig for at sikre, at Kunden overholder alle sådanne love/bestemmelser, og at HelloSign ikke har nogen pligt til at afgøre dette eller hjælpe med at opfylde sådanne krav. Hvis kunden anvender en API eller anden tjeneste, der giver Kunden mulighed for at autentificere slutbrugere/deltagere/underskrivere, er Kunden eneansvarlig og eneerstatningspligtig for sådanne autentificeringer.

8    Betalingsvilkår

 1. 8.1   Abonnement. HelloSign-Tjenesternes priser, egenskaber og muligheder afhænger af det Abonnement, som Kunden vælger (herunder eventuelle forbrugsafgifter eller forbrug ud over det i Abonnementet indeholdte). HelloSign kan ikke garantere, at netop dit Abonnement vil blive tilbudt for evigt. Vi forbeholder os retten til at ændre et givet Abonnements priser, egenskaber og muligheder uden varsel, forudsat at ændringerne ikke træder i kraft før starten af din næste abonnementsperiode.
 2. 8.2   Gentagne betalinger og opgraderinger. Ved at tilmelde sig et Abonnement bemyndiger Kunden HelloSign til løbende at trække betalinger fra Kundens betalingsmiddel (f.eks. månedligt, kvartalsvist eller årligt afhængigt af Kundens Abonnement) uden faktura. Kunden bemyndiger udtrykkeligt HelloSign til at trække den relevante abonnementsbetaling, forbrugsafgifter eller betalinger for forbrug ud over det i Abonnementet indeholdte samt samtlige relevante skatter og afgifter via Kundens betalingsmiddel (f.eks. et kreditkort). En sådan bemyndigelse er i kraft indtil udløbet af Abonnementsperioden og en eventuel Fornyelsesperiode, eller indtil Kunden annullerer alle sine abonnementer.
 3. Hvis Kunden overskrider sit abonnements brugsgrænser, vil Kunden automatisk blive opgraderet til det næste større Abonnement, og Kunden anerkender og accepterer udtrykkeligt, at Kunden vil betale for det opgraderede Abonnement. Ingen gebyrer og betalinger for opgraderinger er refunderbare, selv om Kunden ikke har udnyttet hele den brugsret, som det pågældende Abonnement giver ret til.
 4. 8.3   Skatter. HelloSigns gebyrer er ekskl. enhver form for moms og skatter, og Kunden skal betale alle gældende former for moms, omsætningsafgift, punktafgifter, kildeskat og tilsvarende skatter og afgifter, både inden- og udenlandske, bortset fra skatter, der er baseret på HelloSigns indtægter. Kunden må ikke fratrække nogen gældende skatter fra betalingerne til HelloSign, medmindre loven stiller krav herom. Hvis loven stiller krav om et sådant fradrag, skal Kunden forøge det forfaldne beløb som nødvendigt, således at HelloSign, efter at alle krævede fradrag er foretaget, vil modtage og kan beholde (fritaget for alle sådanne hæftelser) et beløb, der svarer til det beløb, HelloSign ville have modtaget, såfremt der ikke var blevet foretaget nogen sådanne fradrag.
 5. 8.4   Automatiske fornyelser og prøveabonnementer. HVIS DIN KONTO ER INDSTILLET TIL AUTOMATISK FORNYELSE ELLER ER I EN PRØVEPERIODE, OG DU HAR OPLYST ET BETALINGSMIDDEL TIL HELLOSIGN FOR TJENESTERNE, MÅ HELLOSIGN AUTOMATISK OPKRÆVE BETALING VED UDLØBET AF PRØVEPERIODEN ELLER FOR FORNYELSEN, MEDMINDRE DU GIVER HELLOSIGN BESKED OM, AT DU ØNSKER AT OPSIGE DIT ABONNEMENT.
 6. 8.5   Indkøbsordrer. Kunden indvilger i at ville betale alle skyldige beløb, herunder gentagne opkrævninger, uden at forlange indkøbsordrer eller reference(r) til indkøbsordrenumre. Hvis der er behov for en indkøbsordre, skal Kunden straks og mindst tredive (30) dage før behovet give HelloSign besked herom, og parterne vil i god tro samarbejde om at implementere en faktureringsproces, der omfatter referencer såsom indkøbsordrenumre. Kunden indvilger i, at eventuelle indkøbsordrenumre udelukkende udstedes i administrativt øjemed, og at eventuelle ikke-administrative udtryk (herunder, men ikke begrænset til juridiske, sikkerhedsmæssige og økonomiske udtryk og udtryk vedrørende personoplysninger), der forekommer i indkøbsordre(r), ikke gælder for købene eller brugen af HelloSign-tjenesterne.
 7. 8.6   Ingen tilbagebetalinger. Abonnementsbetalinger, forbrugsafgifter og betaling for forbrug ud over det i Abonnementet indeholdte (samt eventuelle andre gebyrer knyttet til tjenesterne, herunder højere abonnementsbetalinger for opgraderinger) er ikke-refunderbare og kan ikke krediteres, medmindre loven stiller krav herom. HelloSign-abonnementer kan opsiges, og sådanne opsigelser træder i kraft ved udløbet af din til enhver tid aktuelle abonnementsperiode (hvis du f.eks. har et betalt månedligt abonnement, vil opsigelsen træde i kraft den følgende måned, men hvis du har et betalt årligt abonnement, vil opsigelsen træde i kraft det følgende år). Når opsigelsen træder i kraft, vil du blive nedgraderet til et gratis abonnement og vil miste alle egenskaber og funktionaliteter, der er knyttet til det betalte abonnement. Hvis du ikke betaler for dit/dine abonnement(er) til tiden, forbeholder vi os retten til at stille dit abonnement i bero eller til at fjerne egenskaber, der er knyttet til det betalte abonnement.
 1. 8.7   Gebyr ved for sen betaling og inkassogebyrer. For sene betalinger kan være genstand for et ekspeditionsgebyr, der svarer til det mindste af enten 1,5 % om måneden af det skyldige beløb eller det højeste beløb, som loven tillader. Du indvilger i at godtgøre HelloSign alle omkostninger eller udgifter, som HelloSign ifalder for at inddrive beløb, der ikke betales på forfaldsdagen. Beløb, som HelloSign har til gode, må ikke tilbageholdes eller modregnes af dig i forfaldne beløb uanset årsag.

9    Løbetid og opsigelse

 1. 9.1  Løbetid.   Disse Vilkår er i kraft, indtil alle Abonnementsperioder for HelloSign-Tjenesterne er udløbet eller opsagt som udtrykkeligt tilladt heri.
 2. 9.2   Abonnementsperiode og Fornyelser. Kunden accepterer at betale gældende gebyrer for hele Abonnementsperioden. Kunden kan udelukkende annullere eller opsige en Abonnementsperiode som udtrykkeligt tilladt iht. paragraf 9.4 (Berettiget opsigelse). Hvis der ikke er angivet en startdato for abonnementet på den relevante bestillingsformular, starter abonnementet, når Kunden første gang får adgang til den relevante HelloSign-Tjeneste. Hver Abonnementsperiode vil automatisk blive fornyet i yderligere på hinanden følgende perioder, der svarer til det oprindelige abonnement (hvis Kunden f.eks. har et årsabonnement, vil abonnementet blive fornyet for endnu en periode på 12 måneder, og hvis Kunden har et månedsabonnement, vil abonnementet blive fornyet for en måned ad gangen), medmindre (i) andet fremgår af den relevante bestillingsformular, eller (ii) en af parterne skriftligt meddeler, at abonnementet ikke skal fornys, senest tredive (30) dage før udløbet af den til enhver tid igangværende Abonnementsperiode. Fornyelser af Abonnementsperioder, nye bestillingsformularer eller ændringer i bestillingsformularer vil ske til HelloSigns til enhver tid gældende priser.
 3. 9.3   Suspendering af Tjeneste. HelloSign kan suspendere Kundens adgang til HelloSign-Tjenesterne, hvis (i) en forfalden betaling vedr. Kundens konto ikke er betalt, eller (ii) Kunden har overskredet begrænsningerne for eller det tildelte indhold i sit abonnement. HelloSign kan også suspendere Kundens adgang til HelloSign-Tjenesterne eller fjerne Kundedata, hvis HelloSign bliver klar over, at (a) Kunden har misligholdt nogen del af disse Vilkår, eller (b) suspendering er nødvendig for at forhindre, at andre kunder eller tredjeparter udsættes for skader eller ifalder erstatningspligt, eller for at opretholde HelloSign-Tjenesternes sikkerhed, stabilitet, tilgængelighed eller integritet. HelloSign ifalder ingen erstatningspligt for at iværksætte ovenstående foranstaltninger. For at undgå tvivl vil Kunden fortsat være ansvarlig for betaling af gebyrer i suspenderingsperioder iht. denne paragraf 9.3. Medmindre disse Vilkår er blevet ophævet, vil HelloSign imidlertid samarbejde med Kunden om hurtigst muligt at genoprette adgangen til HelloSign-Tjenesterne, når vi har bekræftet, at Kunden har afhjulpet det forhold, der medførte suspenderingen.
 4. 9.4   Berettiget opsigelse. Hver part kan opsige disse Vilkår, herunder eventuelle tilknyttede bestillingsformularer, hvis den anden part (i) undlader at afhjælpe en væsentlig misligholdelse af disse Vilkår (herunder manglende betaling af ubestridte gebyrer) inden for tredive (30) dage efter skriftlig meddelelse om misligholdelsens nærmere detaljer, (ii) ophører med at drive virksomhed uden efterfølger eller (iii), for så vidt at det er tilladt iht. gældende lovgivning, søger beskyttelse iht. gældende regler for konkurs, forvaltning, fundats, betalingsstandsning, aftale eller akkord med kreditorer eller tilsvarende, eller hvis nogle af disse procedurer indledes over for den pågældende part (og ikke afvises inden for tres (60) dage).
 5. 9.5   Effekt af opsigelse. Ved ethvert udløb eller enhver opsigelse af disse Vilkår eller en bestillingsformular (i) ophører Kundens licensrettigheder, og Kunden skal straks (a) indstille brugen af den pågældende HelloSign-Tjeneste og (b) slette (eller på HelloSigns anmodning tilbagelevere) samtlige eksemplarer af alle former for HelloSign-kode, -dokumentation, -adgangskoder og enhver anden form for Fortrolige oplysninger tilhørende HelloSign, som er i/under Kundens besiddelse, varetægt eller kontrol, og (ii) Kundens ret til adgang til eventuelle Kundedata i den pågældende HelloSign-Tjeneste vil ophøre, og HelloSign må slette Kundedataene når som helst efter 30 dage fra opsigelsesdatoen. Hvis HelloSign foretager en berettiget opsigelse af disse Vilkår jf. paragraf 9.4 (Berettiget opsigelse), forfalder alle betalinger for den tilbageværende del af Abonnementsperioden og skal straks betales af Kunden. Bortset fra hvor disse Vilkår specificerer en eksklusiv misligholdelsesbeføjelse, er alle misligholdelsesbeføjelser i disse Vilkår, herunder opsigelse og suspendering, kumulative og udelukker ikke andre rettigheder eller misligholdelsesbeføjelser, som måtte være til rådighed for den pågældende part.
 6. 9.6   Fortsat gyldighed. Følgende paragraffer vil forblive i kraft efter udløb eller opsigelse af disse Vilkår: 3 (Registrering og brug af konto), 4.2 (Generelle begrænsninger), 4.3 (Betaversioner og Gratis abonnementer), 5 (Ejerskab og feedback), 8 (Betalingsvilkår), 9 (Løbetid og Opsigelse), 11 (Garantier og Ansvarsfraskrivelser), 12 (Skadesløsholdelsesforpligtelser), 13 (Ansvarsbegrænsning), 14 (Tredjepartsprodukter og -integrationer) samt 15 (Generelt).

10     Fortrolige oplysninger

 • 10.1  Fortrolige oplysninger "Fortrolige oplysninger" betyder (a) for HelloSign: HelloSign-Tjenesterne og -Dokumentation, (b) for Kunden: Kundedata, (c) enhver anden parts oplysninger, som overdrages skriftligt eller mundtligt og betegnes som fortrolig eller proprietær på tidspunktet for overdragelsen (og, hvad angår mundtligt videregivne oplysninger, som sammenfattes skriftligt inden for tredive (30) dage efter den oprindelige overdragelse og leveres til modtageren), eller som modtageren i kraft af oplysningernes beskaffenhed tydeligvis ville opfatte som værende fortrolige oplysninger tilhørende den part, der afgiver oplysningerne, og (d) de konkrete vilkår og betingelser i disse Vilkår og enhver ændring deraf eller tilføjelse dertil mellem parterne.
 • 10.2 Fortrolighedsforpligtelse. Hver part (som modtagende part) skal (i) sikre fortroligheden af og ikke videregive den anden parts Fortrolige oplysninger til tredjeparter ud over som tilladt iht. disse Vilkår og (ii) kun anvende den anden parts Fortrolige oplysninger til at opfylde sine forpligtelser og udøve sine rettigheder iht. disse Vilkår. Hver part må videregive den anden parts Fortrolige oplysninger med sine og sine koncernselskabers medarbejdere, agenter og underleverandører i den udstrækning, de har et legitimt behov for at kende oplysningerne (hvilket for HelloSigns vedkommende omfatter at levere Tjenesterne og videregive oplysningerne til de underleverandører, der omtales heri), forudsat at parten forbliver ansvarlig for enhver modtagers overholdelse af vilkårene i denne paragraf 10, og at disse modtagere er underlagt fortrolighedsforpligtelser, der ikke yder ringere beskyttelse end disse Vilkår.
 • 10.3 Undtagelser. Disse fortrolighedsforpligtelser gælder ikke for (og Fortrolige oplysninger omfatter ikke) oplysninger, som (i) er kommet eller kommer til offentlighedens kendskab, hvis den modtagende part ikke er skyld heri, (ii) den modtagende part havde kendskab til, før parten modtog de Fortrolige oplysninger, (iii) på legitim vis kommer til den modtagne parts kendskab fra en tredjepart, uden at der er tale om brud på en fortrolighedsforpligtelse, eller (iv) udvikles uafhængigt af den modtagende part uden brug af den afgivende parts Fortrolige oplysninger. En part kan også videregive den anden parts Fortrolige oplysninger i den udstrækning, loven eller en retskendelse stiller krav herom, forudsat at parten varsler den anden part (hvis dette er tilladt i henhold til loven) og samarbejder med ethvert forsøg, den anden part måtte iværksætte for at sikre fortrolig behandling af oplysningerne.
 • 10.4 Misligholdelsesbeføjelser. Parterne anerkender, at videregivelse af Fortrolige oplysninger kan forårsage betydelig skade, for hvilke skadeserstatning alene kan være et utilstrækkeligt retsmiddel, så i tilfælde af misligholdelse af denne paragraf 10 er hver part berettiget til at søge et passende billighedsretligt retsmiddel ud over eventuelle andre retsmidler, som loven giver parterne mulighed for.

11   Garantier og ansvarsfraskrivelser.

ALLE HELLOSIGN-TJENESTER, -DOKUMENTATION OG -STEDER STILLES TIL RÅDIGHED, "SOM DE ER OG FOREFINDES" OG "I DEN UDSTRÆKNING, DE ER TILGÆNGELIGE". HVERKEN HELLOSIGN ELLER DENNES LEVERANDØRER UDSTEDER NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, LOVBESTEMTE ELLER ANDET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHED, EJERSKAB, ADKOMST, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. HELLOSIGN FREMSÆTTER INGEN PÅSTANDE OM OG YDER INGEN GARANTI FOR, AT HELLOSIGN-TJENESTEN VIL LEVE OP TIL KUNDENS KRAV ELLER FORVENTNINGER, AT KUNDEDATA VIL VÆRE NØJAGTIGE ELLER FULDSTÆNDIGE ELLER BLIVE BEVARET UDEN TAB, ELLER AT HELLOSIGN-TJENESTEN VIL VÆRE TILGÆNGELIG TIL ENHVER TID, UDEN AFBRYDELSER ELLER UDEN FEJL. HELLOSIGN GARANTERER IKKE, AT SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER VIL VÆRE FEJLFRI OG ER IKKE ANSVARLIG ELLER ERSTATNINGSPLIGTIG FOR UBERETTIGET ADGANG, DER FINDER STED UDEN FOR HELLOSIGNS RIMELIGE KONTROL. HELLOSIGN ER IKKE ANSVARLIG ELLER ERSTATNINGSPLIGTIG PÅ NOGEN MÅDE FOR NOGEN FORM FOR KUNDEAKTIV, KUNDEDATA, TREDJEPARTSPRODUKTER, TREDJEPARTSINDHOLD ELLER IKKE-HELLOSIGN-TJENESTER (HERUNDER FOR FORSINKELSER, AFBRYDELSER, TRANSMISSIONSFEJL, SIKKERHEDSBRISTER ELLER ANDRE PROBLEMER, DER ER FORÅRSAGET HERAF), ELLER FOR BRUGEN AF OG VIDEREGIVELSE AF KUNDEDATA GODKENDT IHT. DISSE VILKÅR. ANSVARSFRASKRIVELSERNE I DENNE PARAGRAF 11 GÆLDER I DEN VIDEST MULIGE UDSTRÆKNING TILLADT IHT. GÆLDENDE LOV. KUNDEN OG GÆSTER PÅ WEBSTEDET KAN HAVE ANDRE LOVFÆSTEDE RETTIGHEDER, MEN EVENTUELLE LOVPLIGTIGE GARANTIER IHT. GÆLDENDE LOV, HVIS SÅDANNE EKSISTERER, ER BEGRÆNSET TIL DEN KORTESTE PERIODE OG I STØRST MULIGT OMFANG, SOM LOVEN GIVER MULIGHED FOR.

12   SKADESLØSHOLDELSESFORPLIGTELSER

 1. 12.1   Kunden indvilger i at skadesløsholde, beskytte og erstatte HelloSign, vores tilknyttede selskaber, direktions- og bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, leverandører, konsulenter og agenter for/mod alle tredjepartskrav, erstatningskrav, skadeserstatninger og omkostninger (herunder, men ikke begrænset til advokatsalærer), der skyldes eller har forbindelse til (alt efter hvad der er relevant) (a) Kundens adgang til og brug af Webstedet, (b) Kundens eller dennes Godkendte brugeres misligholdelse af disse Vilkår (alt efter hvad der er relevant), (c) Kundens krænkelse af nogen fysisk eller juridisk persons immaterielle eller andre rettigheder, (d) beskaffenheden og indholdet af alle Kundedata, som HelloSign behandler, (e) eller Kundens godkendelse af slutbruger(e), deltager(e) eller underskriver(e) eller (f) ethvert produkt og enhver tjeneste, som Kunden køber eller skaffer sig.
 2. 12.2   HelloSign forbeholder sig eneretten til uden Kundens forudgående samtykke at bilægge, indgå kompromis i og betale ethvert krav eller årsager til sagsanlæg, der fremsættes mod os. HelloSign forbeholder sig retten til for Kundens regning at påtage sig eneforsvaret af og kontrollen med enhver sag, for hvilken Kunden er pligtig til at holde HelloSign skadesløs, og Kunden indvilger i at samarbejde med vores forsvar mod disse krav. Kunden indvilger i ikke at bilægge nogen sag, hvori vi er sagsøgt, og/eller for hvilken Kunden har skadesløsholdelsesforpligtelser, uden vores forudgående skriftlige samtykke. HelloSign vil iværksætte en rimelig indsats for at oplyse Kunden om sådanne krav, sagsanlæg eller processer, når vi bliver opmærksom på dem.

13    ANSVARSBEGRÆNSNINGER

 1. 13.1   Ansvarsfraskrivelse for erstatning for følgeskader. I DET VIDEST MULIGE OMFANG, SOM LOVEN GIVER MULIGHED FOR, VIL HELLOSIGN ELLER DENNES LEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ERSTATNINGSPLIGTIGE FOR AFSAVN, MISTEDE ELLER UNØJAGTIGE DATA, DRIFTSAFBRYDELSER, DRIFTSTAB, UDGIFTER TIL FORSINKELSER, SKADE PÅ OMDØMME ELLER NOGEN INDIREKTE, KONKRET DOKUMENTEREDE ELLER HÆNDELIGE SKADER, UDGIFTER TIL DÆKNINGSKØB, FØLGESKADER ELLER NEGATIV KONTRAKTINTERESSE AF NOGEN ART UANSET ÅRSAG, SELV HVIS HELLOSIGN VAR INFORMERET PÅ FORHÅND OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE ERSTATNINGER.
 2. 13.2   Loft over erstatninger. HELLOSIGNS OG DENNES LEVERANDØRERS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR KAN IKKE OVERSTIGE DET SAMLEDE BELØB, SOM KUNDEN FAKTISK HAR BETALT TIL HELLOSIGN FOR DEN PÅGÆLDENDE HELLOSIGN-TJENESTE ELLER RELATEREDE TJENESTER I DE TOLV (12) MÅNEDER, DER GÅR FORUD FOR KRAVET. FOR GRATIS ABONNEMENTER OG BETAVERSIONER KAN HELLOSIGNS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR IKKE OVERSTIGE HALVTREDS AMERIKANSKE DOLLARS (50 USD) I ALT.
 3. 13.3   Undtagelser. UAGTET DET OVENNÆVNTE UDELUKKER INGEN AF BEGRÆNSNINGERNE I DENNE PARAGRAF 13 NOGEN AF PARTERNES ERSTATNINGSPLIGT FOR SVINDEL ELLER FOR PERSONSKADE ELLER DØDSFALD, FOR SÅ VIDT AT DET SKYLDES PARTENS FORSØMMELIGHED. DESUDEN TILLADER LOVGIVNINGEN I VISSE JURISDIKTIONER MULIGVIS IKKE VISSE AF ANSVARSBEGRÆNSNINGERNE I DENNE PARAGRAF 13. HVIS EN SÅDAN LOVGIVNING VISER SIG AT GÆLDE FOR DISSE VILKÅR, VIL DENNE PARAGRAF 13 GÆLDE I DET VIDEST MULIGE OMFANG, SOM LOVEN TILLADER.
 4. 13.4   Manglende opfyldelse af væsentligt formål. HVER PART ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT DENNE PARAGRAF 13 ER ET VÆSENTLIGT GRUNDLAG FOR HANDLEN OG EN RIMELIG FORDELING AF RISIKO MELLEM PARTERNE, OG AT DEN VIL FORBLIVE I KRAFT OG VÆRE GÆLDENDE FOR ETHVERT KRAV, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR, ENHVER HELLOSIGN-TJENESTE ELLER RELATEREDE TJENESTER, UANSET ANSVARSTEORI (OBLIGATORISK, ERSTATNINGSRETLIGT ELLER OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDET), SELV OM ET BEGRÆNSET RETSMIDDEL I DISSE VILKÅR VISER SIG IKKE AT HAVE OPFYLDT SIT VÆSENTLIGE FORMÅL.

14    Tredjepartsprodukter og -indhold.

HelloSign eller tredjeparter kan tilbyde links til andre tredjepartswebsteder, -tjenester eller -ressourcer, som ligger uden for vores kontrol. HelloSign er ikke ansvarlig for disse tredjepartsprodukter eller dette tredjepartsindhold. HelloSign fremsætter ingen erklæringer om og yder ingen garantier for kvaliteten, egnetheden, funktionaliteten eller lovligheden af noget tredjepartsprodukt eller -indhold, som der måtte være linket til, og du frasiger dig ethvert krav, du måtte have over for os i forbindelse hermed. Kunden indvilger i, at HelloSign ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig for noget tab eller nogen erstatning af nogen art, som pådrages som følge af sådanne handlinger eller som følge af tilstedeværelsen af sådanne tredjepartsprodukter eller sådant tredjepartsindhold.

15 Generelt.

 1. 15.1   Overdragelse. Disse Vilkår vil forpligte og finde anvendelse til fordel for hver parts tilladte efterfølgere og erhververe. Ingen af parterne må overdrage disse Vilkår uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden part, dog bortset fra at HelloSign uden samtykke må overdrage disse Vilkår til et koncernselskab eller i forbindelse med en fusion, restrukturering, overtagelse eller anden overførsel af alle eller så godt som alle sine aktiver eller stemmeberettigede aktier. Ethvert forsøg på at overføre eller overdrage disse Vilkår på anden måde end som udtrykkeligt godkendt i denne paragraf 15.1 vil være ugyldig.
 2. 15.2   Meddelelser. Alle meddelelser og kommunikationer iht. disse Vilkår skal være skriftlige. Kunden skal sende alle meddelelser iht. disse Vilkår (herunder meddelelser om misligholdelse) på engelsk til HelloSign på adressen, contractnotices@dropbox.com, med teksten: “Attention: Legal Department” i emnelinjen. HelloSign kan sende meddelelser til de e-mailadresser, der er knyttet til Kundens konto, eller, hvis HelloSign ønsker det, til Kundens senest kendte postadresse. HelloSign kan også fremsætte driftsmeddelelser vedr. HelloSign-Tjenesten eller andre forretningsrelaterede meddelelser ved tydeligt at offentliggøre meddelelsen på HelloSigns websted eller i HelloSign-Tjenesten. Begge parter indvilger i at modtage elektroniske meddelelser. HelloSign er ikke ansvarlig for nogen automatisk filtrering, som Kunden eller dennes netværksudbyder foretager af e-mails.
 3. 15.3   Offentliggørelse. Medmindre andet fremgår af en relevant bestillingsformular, må HelloSign anvende Kundens navn, logo og kendemærker til at identificere Kunden med som kunde hos HelloSign på HelloSigns websted og i andre marketingmaterialer.
 4. 15.4   Underleverandører. HelloSign kan bruge underleverandører og give dem tilladelse til at udøve rettigheder, der er tildelt HelloSign, med henblik på at levere HelloSign-Tjenesten og relaterede tjenester. Disse underleverandører kan f.eks. omfatte HelloSigns udbydere af hostede tjenester og e-mail. I henhold til alle vilkår og betingelser i disse Vilkår vil HelloSign dog forblive ansvarlig for (i) sine underleverandørers efterlevelse af vilkårene i disse Vilkår og (ii) HelloSign-Tjenesternes generelle præstation som krævet iht. disse Vilkår.
 5. 15.5   Stævninger. Intet i disse vilkår forhindrer HelloSign i at videregive Kundedata i den udstrækning, loven, stævninger eller retskendelser stiller krav herom, men HelloSign vil i god tro gøre sit bedste for at give Kunden besked herom, når dette er tilladt.
 6. 15.6   Uafhængige kontrahenter. Parterne til disse Vilkår er uafhængige kontrahenter, og disse Vilkår skaber intet/ingen partnerskab, joint venture, ansættelsesforhold, franchise eller agenturforhold. Ingen af parterne har bemyndigelse til at binde den anden eller indgå forpligtelser på den anden parts vegne uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke. Ikke-parter er ikke begunstiget iht. og kan ikke håndhæve disse vilkår. Der findes ingen tredjepartsbegunstigede til disse Vilkår. Kunden må ikke gøre gældende over for nogen, at Kunden er agent for HelloSign eller på anden vis er bemyndiget til at binde eller forpligte HelloSign på nogen måde uden HelloSigns forudgående skriftlige samtykke.
 7. 15.7   Force majeure. Ingen af parterne vil være erstatningspligtige for forsinkelser eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser iht. disse Vilkår (bortset fra betalingsforpligtelser), hvis forsinkelsen eller den manglende opfyldelse skyldes årsager uden for partens rimelige kontrol såsom strejke, blokade, krig, terrorhandlinger, oprør, naturkatastrofer, afbrydelse eller indskrænkning af elforsyning, telekommunikation eller datanetværk eller -tjenester eller regeringsindgreb.
 8. 15.8   Eksportkontrol. Kunden anerkender, at HelloSign-Tjenesterne, -dokumentation, -webstedet og alle relaterede produkter, oplysninger, teknologi og software er underlagt eksportkontrollove og -bestemmelser i USA og andre jurisdiktioner (herunder, men ikke begrænset til den amerikanske Export Administration Act og sanktionsbestemmelser fra Office of Foreign Assets Control ("OFAC") under det amerikanske finansministerium (Department of Treasury)). Kunden er ansvarlig for at indhente alle de eksport- eller importtilladelser, der er nødvendige for at kunne anvende HelloSign-Tjenesterne. Kunden erklærer og garanterer, at Kunden og dennes Koncernselskaber og Godkendte brugere ikke er opført på nogen af den amerikanske regerings lister over forbudte eller begrænsede parter eller befinder sig i (eller er statsborger i) et land, der er underlagt amerikansk embargo, eller som af den amerikanske regering er udpeget som et land, der støtter terrorisme. Kunden må ikke oprette adgang til eller benytte HelloSign-Tjenesten i strid med amerikanske eksportembargoer, -forbud eller -begrænsninger.
 9. 15.9   OBLIGATORISK VOLDGIFT, AFKALD PÅ GRUPPESØGSMÅL. HVIS DU ER BOSIDDENDE I USA, ACCEPTERER DU OGSÅ FØLGENDE BESTEMMELSER OM OBLIGATORISK VOLDGIFT:
 10.      Vi er enige om at afgøre tvister ved voldgift. Du og HelloSign accepterer at løse eventuelle krav vedrørende disse Vilkår eller Tjenesterne gennem endelig og bindende voldgift med en enkelt voldgiftsmand med undtagelse af det, der er angivet herunder i "Undtagelser fra aftale om voldgift". Dette omfatter tvister, der udspringer af eller vedrører fortolkningen eller anvendelsen af nærværende afsnit om "bestemmelser om obligatorisk voldgift", herunder retskraft, genkaldelighed og gyldighed.
 11.      Fravalg af aftale om voldgift. Du kan afvise denne aftale om voldgift inden for 30 dage efter første registrering af din konto ved at kontakte os på arbitrationoptout@hellosign.com.
 12.      Voldgiftsprocedurer og gebyrer. American Arbitration Association (AAA) vil forestå voldgiften i henhold til instansens regler for kommercielle voldgifter (Commercial Arbitration Rules) og supplerende procedurer for forbrugerrelaterede tvister (Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes). Voldgiftssagen finder sted i det county i USA, hvor du bor eller arbejder, i San Francisco i Californien eller på en anden lokalitet, som vi bliver enige om. AAA-reglerne regulerer betaling af alle voldgiftsgebyrer.
 13.      Undtagelser fra aftale om voldgift. Både du og HelloSign kan gøre krav gældende, hvis disse opfylder kravene hertil, ved småsagsdomstolen i San Francisco i Californien, USA, eller i et andet amerikansk county, hvor du bor eller arbejder. Begge parter kan anlægge retssag udelukkende med henblik på udstedelse af forbud mod uautoriseret brug eller misbrug af tjenesterne eller krænkelse af immaterielle rettigheder (f.eks. varemærke- eller patentrettigheder, forretningshemmeligheder eller copyright) uden først at benytte sig af voldgift eller den uformelle proces til bilæggelse af tvister, som er beskrevet ovenfor. Hvis det besluttes, at aftalen om voldgift ikke gælder for dig eller dit krav, indvilger du i, at enekompetencen til at afgøre dit krav ligger hos de delstatslige eller føderale domstole i San Francisco County i Californien, USA.
 14.      INGEN KOLLEKTIVE SØGSMÅL. Du kan kun løse tvister med os på individuelt plan og må ikke fremsætte krav som sagsøger eller involveret part i fælles, kollektive eller sammenlagte søgsmål. Kollektive voldgiftssager, kollektive søgsmål, private søgsmål af særlig offentlig interesse og konsolidering med andre voldgiftssager er ikke tilladt. Hvis det vurderes, at dette specifikke afsnit ikke kan gøres gældende, skal hele dette afsnit om "bestemmelser om obligatorisk voldgift" betragtes som ugyldigt.
 15. 15.10   Ændringer, afkald. Enhver ændring af disse Vilkår skal foretages skriftligt og underskrives af en bemyndiget repræsentant for hver part. Men hvis HelloSign ændrer disse Vilkår eller nogen relevante Tjenestespecifikke vilkår i Kundens Abonnementsperiode, vil den ændrede version træde i kraft ved Kundens førstkommende fornyelse af Abonnementsperioden. Desuden: (a) Hvis HelloSign lancerer nye produkter eller tilvalgsfunktioner, der kræver tilvalgsaccept af nye vilkår, vil disse vilkår træde i kraft ved Kundens accept og brug, (b) ændringer i vilkår vil træde i kraft øjeblikkeligt for Gratis abonnementer, og (c) i løbet af en Abonnementsperiode kan HelloSign opdatere HelloSigns Sikkerhedsside, Politik for beskyttelse af personoplysninger, Politik for acceptabel brug og Tjenestespecifikke vilkår fra tid til anden, så de afspejler løbende forbedringer eller ændret praksis, og disse ændringer vil træde i kraft tredive (30) dage efter offentliggørelsen, forudsat at de ikke i væsentlig grad indskrænker Kundens rettigheder eller medfører betydelige yderligere forpligtelser for Kunden i løbet af en Abonnementsperiode. HelloSigns dokumentation er tilgængelig online og udvikles og forbedres konstant, og som følge heraf kan det forekomme, at HelloSign opdaterer dokumentationen i løbet af en Abonnementsperiode for at afspejle bedste praksis for den pågældende HelloSign-Tjeneste, forudsat at ændringerne ikke i væsentlig grad indskrænker Kundens rettigheder eller medfører betydelige yderligere forpligtelser for Kunden. I tilfælde af konflikt mellem disse Vilkår og en bestillingsformular har disse Vilkår forrang, medmindre andet udtrykkeligt fremgår. Der vil ikke blive forudsat et afkald ud fra adfærd eller manglende håndhævelse eller udøvelse af rettigheder iht. disse Vilkår. Afkald skal ske skriftligt og udstedes af en bemyndiget repræsentant for den part, der giver afkald. Dit eller HelloSigns afkald i forhold til en misligholdelse af nogen bestemmelse i disse Vilkår indebærer ikke noget afkald af nogen anden misligholdelse. Hvis en part til disse Vilkår undlader at insistere på streng opfyldelse af nogen bestemmelse eller forpligtelse iht. disse Vilkår, er dette ikke et afkald på partens ret til at forlange streng opfyldelse i fremtiden, ligesom det ikke kan betragtes som en novation eller fornyelse af disse Vilkår.
 16. 15.11   Individualitet. Hvis en domstol i en kompetent jurisdiktion finder nogen bestemmelse i disse Vilkår ugyldig eller uden retskraft, vil den pågældende bestemmelse begrænses så lidt, som det er nødvendigt, så disse Vilkår i øvrigt kan forblive i kraft.
 17. 15.12   Ingen tredjepartsrettigheder. Intet i disse Vilkår tildeler nogen tredjepart retten til at håndhæve nogen bestemmelse i disse Vilkår. Kunden anerkender, at hver Bestillingsformular kun tillader brug af og for den juridiske person eller personer, der identificeres på Bestillingsformularen/-formularerne som Kunde, og ikke for ethvert af Kundens Koncernselskaber.
 18. 15.13   Hele aftalen. Disse Vilkår repræsenterer parternes fuldstændige og eksklusive forståelse vedrørende emnet for Vilkårene. De erstatter alle tidligere eller samtidige mundtlige eller skriftlig kommunikationer, forslag og udtalelser vedrørende HelloSign-Tjenesten eller noget andet emne, der behandles i disse Vilkår. Vilkårene i De Forenede Nationers konvention om aftaler om køb gælder ikke for disse Vilkår. Eventuelle vilkår, som Kunden fremlægger (herunder på indkøbsordrer eller andre forretningsformularer, som Kunden anvender), har kun administrative formål og er uden retskraft.
 19. 15.14   Lovvalg og værneting. Disse vilkår vil i enhver henseende blive fortolket, forstået og håndhævet iht. lokal lovgivning i delstaten Californien i USA uden hensyn til dens regler for lovvalg, der siger det modsatte. Parterne indvilger i at underkaste sig den føderale domstol eller delstatsdomstolen med kompetent jurisdiktion i San Francisco, Californien, USA som eksklusiv jurisdiktion og værneting.
 20. 15.15   Sprog og oversættelser. HelloSign kan tilbyde oversættelser af disse Vilkår eller andre vilkår og politikker. Oversættelser tilbydes i informativt øjemed, og hvis der er uoverensstemmelser eller konflikt mellem en oversættelse og den engelske version, har den engelske version forrang.