Vehiculum

VEHICULUM digitaliserer billeasing i hele Tyskland

VEHICULUM leverer en meget enkel og leverandøruafhængig platform til sammenligning af leasingtilbud. Den hjælper virksomheder og virksomhedskunder med at finde det rigtige køretøj til den bedst mulige leasingpris. De arrangerer på nuværende tidspunkt leasingaftaler for ca. 150 millioner euro og samarbejder med mere end 100 forhandlere i hele Tyskland, herunder store brands som Audi, BMW, Volvo og Ford.

En illustration af et kort, der kører på en vej og et dokument med en underskrift

How 

Vehiculum

 uses 

HelloSign API

01
02
03

Flere detaljer med

Vehiculum

Udfordringen
Muligheden

Leasing er den primære måde, som personer og virksomheder får adgang til køretøjer på i det tyske marked, men processen har hidtil været analog, frakoblet, tidskrævende og papirintensiv. VEHICULUM øjnede en helt ny mulighed og skabte en webplatform, hvor forhandlere kunne forbindes med virksomhedskunder, hvilket gjorde hele leasingbeholdningen –samt rabatter og tilbud på køretøjer – synlig i hele Tyskland.

Den komplette leasingtransaktionsproces krævede dog stadig en arbejdsgang med udskrift-underskrift-scan-fax, og processen til godkendelse af banklån foregik helt separat.

“Vi har på forhånd udfyldt felter for kunden med de oplysninger, han eller hun tidligere har angivet i forbindelse med vores ordreproces. Det eneste, kunden behøver at gøre, er at skrive under bestemte steder i dokumentet. Det er det hele.

Florian Nitschmann
Software Engineer
Løsningen

Den optimale løsning var at digitalisere dataindtastningsprocessen, så forhandlere og banker straks kunne bruge de oplysninger, som kunderne indtastede på VEHICULUM-websitet. Det ville mindske risikoen for kundeafgang og indtægtstab.

“The most important technical requirement for a digital signature solution was a simple, easy integration into our platform and process, starting from managing the templates to easily exchanging data with dealers and banks. As you can imagine, bank forms change from time to time, so it was important for us that we could exchange fields in our forms quickly.”


- Florian Nitschmann, software engineer

Resultaterne

Integrerede 80 % af bilproducenterne

Using HelloSign, once a leasing application is completed, it is sent electronically to the customer, dealer, and bank. VEHICULUM currently has about 18 HelloSign templates in production use and they have integrated approximately 80% of German vehicle dealers into the digital signature process. “We have covered all of the manufacturers for big groups. So, for example, Audi, Volkswagen, BMW, Mini, Volvo, Skoda and SEAT are completely integrated,” says Florian.

Hver sælger behandler 1.500 anmodninger om måneden, hvilket sparer salgsteamet 250 timer

Inden HelloSign var blevet integreret i VEHICULUM's proces, brugte salgsmedarbejderne normalt op til 10 minutter på at kommunikere med en kunde, huske denne på felter, der manglede at blive udfyldt, samt på manglende underskrifter. HelloSign API’ens indbyggede udvalgte meddelelser giver dem en intern kanal, hvor salgsmedarbejderne kan se status for udfyldelse af et dokument. Salgsteamet behandler op til 1.500 anmodninger om måneden, så ved at spare 10 minutter pr. anmodning vinder de op til 250 timer pr. måned pr. salgsmedarbejder, som de kan bruge på virksomhedsudvikling og andre aktiviteter.

Fremtiden

Hurtig implementeringstid

Florians team evaluerede Adobe Sign, men oplevede begrænsninger. I modsætning til alle andre konkurrerende løsninger kunne Florians team få adgang til HelloSign-test-API'en direkte fra Hellosigns website, hvilket gjorde det nemt at fremstille en prototype. De valgte en løsning efter blot nogle få dages test.

HelloSign tilbyder SDK'er på de sprog, som VEHICULUM primært bruger, som f.eks. Ruby til back end og JavaScript til indlejrede funktioner. Adgangen til SDK'erne gjorde implementeringen utrolig hurtig: Det tog omkring 2 måneder at gå fra test til fuld produktion. Desuden opbevares de udfyldte formularer og kundedataene i Amazon Web Services S3 og Cloudinary for at give mægleren og dennes bank-partnere hurtigere dataadgang.

Forbedrede relationer til kunder og bankpartnere

VEHICULUM sparer kunderne for gennemsnitligt 4.000 euro pr. leasingkontrakt. Med den nye digitale signaturproces sparer kunderne mellem 10 og 15 minutter på at udfylde deres leasingkontrakter, da de ikke længere behøver at downloade og udskrive formularen, udfylde den og derefter scanne og uploade den for at sende den til forhandleren og banken.

“We have a full set of pre-filled fields for each form, and we pre-fill all those fields for the customer with the information he or she previously entered in our order process. The only thing the customer needs to do is just sign at certain places in the document. That’s it,” says Florian.

Hvad er næste skridt for VEHICULUM?

VEHICULUM tilbyder og administrerer deres egen forsikring for køretøjer. “Da vi har fuld kontrol over forsikringsformularen, vil vi gerne integrere den i den digitale kundeoplevelse og have forsikringsformularen udfyldt på forhånd med de data, som de tidligere har angivet. Ud over det er vores største mål at gennemføre og digitalisere hele processen. Forhåbentlig kan vi i fremtiden give kunderne mulighed for at underskrive deres endelige leasingkontrakt.” – Florian Nitschmann, Software Engineer

Spørg os om HelloSign!

HelloSign is the easiest way to send, receive, and manage legally binding eSignatures for business. Learn about our industry-leading API by looking through our developer documentation or build and test for free by creating a free developer account. If you’d like help figuring out which HelloSign product is best for you, schedule a demo with HelloSign’s API team to see how we can streamline your business.

Er du interesseret i at opnå resultater som VEHICULUM?
Er du interesseret i at opnå resultater som VEHICULUM?
How will you use Dropbox Sign?
Kontakt os
Ikon for højre pil

Andre kunder